RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia 2023

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, platný od 1. januára 2023