RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia 2024

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, platný od 1. januára 2024