RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Lipňoveho zväzového povolenia 2021

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Lipňového zväzového povolenia, platný od 1. januára 2021