RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Lipňoveho zväzového povolenia 2022

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Lipňového zväzového povolenia, platný od 1. januára 2022