RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Lipňoveho zväzového povolenia 2024

Dodatok č. 1/2024
platný od 18. 1. 2024

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Lipňového zväzového povolenia, platný od 1. januára 2024