RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zvláštneho povolenia 2020

 RYBÁRSKY PORIADOK 2020

pre držiteľov Zvláštneho povolenia, platný od 1. januára 2020