RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zvláštneho povolenia 2021

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Zvláštneho povolenia, platný od 1. januára 2021

Dodatok č. 1