RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zvláštneho povolenia 2022

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Zvláštneho povolenia, platný od 1. januára 2022

Dodatok č. 1