RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zvláštneho povolenia 2023

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Zvláštneho povolenia, platný od 1. januára 2023

Dodatok č. 1