Ústie nad Priehradou

Kapacita – 6 lôžok

Poplatky za ubytovanie a služby:

Cenník ubytovania:

  • zamestnanci: 15 EUR/noc
  • členovia SRZ: 35 EUR/noc

Daň z ubytovania:

  • 0,34 EUR/noc/osoba, od poplatku sú oslobodené osoby nad 65 rokov

Platba za ubytovanie sa uhrádza bezhotovostne bankovým prevodom (internet-bankingom), alebo poštovou poukážkou na účet Rady SRZ IBAN SK62 0200 0000 0000 1583 2432 vedeného vo VÚB Žilina s uvedením variabilného symbolu: VS 850852

 

Rezervujte si u nás termín a po spracovaní požiadavky Vám zašleme potvrdenie o rezervácii.

 

Objednávky vybavuje:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
A.Kmeťa 20
010 55 Žilina
e-mail: sekretariat@srzrada.sk
tel.: +421 41 507 36 11
kontaktná osoba: Mária Sprušanská

Zverejnil

Súvisiace príspevky

Top