Ciele projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Cieľom nášho projektu je zvýšiť adaptabilitu zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu zlepšením podmienok a zvýšením investícií do rozvoja vzdelávania.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  1. Tvorba systému strategického rozvoja ľudských zdrojov v občianskom združení Slovenský rybársky zväz

  2. Rozvoj vzdelávania zamestnancov v oblasti odborných vedomostí v rybárstve, mäkkých zručností, počítačových a jazykových zručností a v oblasti pracovných postupov.