Cieľové skupiny projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Cieľové skupiny projektu
Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Cieľovou skupinou projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sú zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina pracujúci na pracovnú zmluvu. Vzhľadom k tomu, že naše občianske združenie má zamestnancov po celom Slovensku, uvádzame tento podrobný prehľad:

Cieľová skupina Miesto výkonu práce Počet
Riadiaci pracovníci: 25
Z toho:
Tajomník Žilina 1
Vedúci odboru Žilina, Komárno 4
Vedúci strediska Slovianska Dolina, Brzotín, Košarovce, Lučenec, Kľúčovec, Veľký Blh, Nové Sady pri Nitre, Bytča, Považská Bystrica, Nové Zámky, Trstená, Uzovská Panica, Paríž-Ľubá 12
Vedúci rybárskej stráže – hospodári Mlynky, Liptovský Mikuláš, Košice, Dubnica nad Váhom, Piešťany, Domaniža, Žilina 8
Administratívni pracovníci: 15
Odborní referenti Žilina, Košice 13
Referenti Žilina 2
Robotníci: 26
– samostatní robotníci Kľúčovec, Nové Zámky, Trstená, Košarovce, Paríž – Ľubá, Malé Zálužie, Lučenec 10
– odborní robotníci Kľúčovec, Nové Zámky, Trstená, Uzovská Panica, Paríž – Ľubá, Malé Zálužie, Lučenec, Slovianska Dolina, Považská Bystrica 14
– upratovačka, domovník Žilina 2
Celkom 66