Rozhodnutie o neprípustnosti disciplinárneho konania

Dňa 06. júla 2016 bola na Sekretariát Rady SRZ doručená žiadosť o začatie disciplinárneho konania voči predsedovi kontrolnej komisie MsO SRZ.

Predseda kontrolnej komisie MsO SRZ bol podozrivý z porušenia vnútorných predpisov SRZ, tým, že hrubo osočoval, urážal a bezdôvodne označoval brigádnickú skupinu za zlodejov.

Po preskúmaní žiadosti dospela Disciplinárna komisia pri Rade SRZ k záveru, že konanie predsedu nemožno považovať za disciplinárne previnenie, nakoľko samotné vyjadrenie jeho názoru bez relevantných dôkazov nie je postačujúce na začatie disciplinárneho konania.