Ekonomická komisia Rady SRZ

1MVDr. Štefan Bílik, predseda komisie+421 908 729 339stefan.bilik@gmail.com
2Emília Martincová, tajomník komisie+421 918 711 526martincova@srzrada.sk
3Miroslava Pavelková, člen
4Ing. Ľubomír Stanko, člen
5Ing. Gabriel Zajtko, člen
6PaedDr. Vladimír Čerešňák, člen