Ekonomická komisia Rady SRZ

1PAVELKOVÁ Miroslavapredseda
2DOBROVODSKÝ Tomáš, Mgr.podpredseda
3KABÁČ Miloš, JUDr.člen
4STANKO Ľubomír, Ing.člen
5ALMAŠI Jaroslavčlen
6BEZUŠKA Tiborčlen
7PAVLOV Vladimír, Ing.člen
8FRAŇA Igor, PhDr.člen
9CINTULA Bohuš, Ing.člen
10OROVČÍK Ivančlen