Investičná komisia Rady SRZ

1Ivan Orovčík, predseda komisie+421 911 150 467ivan.orovcik@gmail.com
2Rastislav Sprušanský, tajomník komisie+421 907 426 559sprusansky@srzrada.sk
3Mgr. Marianna Jankovičová, člen
4Ing. Igor Macúš, člen
5Ing. Ľubor Cuker, člen
6Attila Hamran, člen
7Attila Tomanovics, člen