Projekt EU: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Heading

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Popis projektu
Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Miesto realizácie projektu:

Žilinský, Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj

Trvanie projektu:

marec 2009 – september 2010

Výška NFP:

167 235,54 EUR

Projektový tím:

Projektová manažérka: Mgr. Alexandra Mihaldová, mihaldova@gmail.com, 0907 700 599

Finančný manažér: Ing. Peter Šátek, ekonom@ssrzrada.sk, 041/507 36 18, 0905 351 650