Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Prezídium Rady SRZ je v zmysle Stanov SRZ a Disciplinárneho poriadku SRZ odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o trvalom vylúčení z členstva SRZ.

V prípade porušenia Stanov SRZ alebo Disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom druhého stupňa ZO SRZ môže dotknutý člen podať dovolanie na Prezídium Rady SRZ, ktoré je v takomto prípade dovolacím orgánom.

Jednotlivé rozhodnutia Prezídia Rady SRZ, či už ako dovolacieho orgánu alebo odvolacieho orgánu si môžete prezrieť a stiahnuť na nižšie uvedených odkazoch.


2018

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci dovolaní:

  Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-4/18

  Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-3/18

  Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-2/18

  Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-1/18


2017

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci dovolaní:

 

 Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-3/17

 Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-2/17

 Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-1/17


2016

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci dovolaní:

 

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-8/16

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-7/16

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-6/16

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-5/16

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-4/16

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-3/16

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-2/16

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-1/16

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia vo veci odvolaní:

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-6/16

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-5/16

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-4/16

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-3/16

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-2/16

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-1/16


2015

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci dovolaní:

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-10/15

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-9/15

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-8/15

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-7/15

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-6/15

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-5/15

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-4/15

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-3/15

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-2/15

Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-1/15

 

Disciplinárne rozhodnutia Prezídia vo veci odvolaní:

Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-1/15