SNEM SRZ

Prílohy:

Notárska-zápisnica-z-Mimoriadneho-snemu-SRZ-2016.pdf

Notárska-zápisnica-z-XII.-Snemu-SRZ-2018.pdf

Uznesenia-z-XII.-Snemu-SRZ-2018.pdf

Zápisnica-z-XIII.-Snemu-SRZ_mimoriadneho-2019.pdf