Členovia Kontrolnej komisie SRZ

V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.

 

Zvolení členovia Kontrolnej komisie SRZ na obdobie 2019 - 2022

kontrolna_komisia_idMENOFUNKCIA/KRAJE-MAILMOBIL
1 TROKAN Pavol, Ing. predseda pavol.trokan@gmail.com +421 918 860 306
2 DEKYSKÝ Igor Bratislavský kraj dekysky@centrum.sk +421 903 401 333
3 DUBNIČKA Milan, Mgr. Trenčiansky kraj dubnicka@amcapital.sk +421 905 935 592
4 HARATÍK Horislav, Ing. Žilinský kraj horislav.haratik@minv.sk +421 908 230 590
5 JANOVIČ Dušan Nitriansky kraj janovicovak@gmail.com +421 911 134 632
6 KREMPASKÝ Dušan, Ing. Košický kraj tom.krempasky@gmail.com +421 902 929 502
7 SMREK Ladislav Prešovský kraj mosrz@mosrzspisskabela.sk +421 917 828 532
8 ŠIŠKA Jaroslav Banskobystrický kraj srzrsobota@gmail.com +421 917 159 156
9 HARINGA Ivan, Ing. Trnavský kraj ivan.haringa@atlas.sk +421 911 434 824