Členovia Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ

Členovia disciplinárnej komisie pri Rade SRZ boli zvolení na roky 2019-2022 na zasadnutí Rady SRZ dňa 15.12.2018.

Zvolení členovia Disciplinárnej komisie SRZ na obdobie 2019 - 2022