Členovia Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ

Členovia disciplinárnej komisie pri Rade SRZ boli zvolení na roky 2019-2022 na zasadnutí Rady SRZ dňa 15.12.2018.

Zvolení členovia Disciplinárnej komisie SRZ na obdobie 2019 - 2022

disciplinarna_komisia_idMENOFUNKCIA/KRAJE-MAILMOBIL
0 PAVELKOVÁ Miroslava predseda
Bratislavský kraj
pavelkovamirka@gmail.com +421 915 883 340
1 Mgr. Barbara Schlesingerová tajomník komisie schlesingerova@srzrada.sk 0948 936 710
2 NIKOV Peter člen
Žilinský kraj
peter.nikov22@gmail.com +421 903 280 832
3 TOMKO František člen
Košický kraj
feritomko@pobox.sk +421 907 108 615
6 HESEK Branislav člen
Trnavský kraj
brend@azet.sk +421 905 165 310
7 POLÁK člen
Prešovský kraj
jano.bonbon@gmail.com +421 904 346 870
8 FRAŇA Igor, PhDr. člen
Banskobystrický kraj
igor.frana7@gmail.com +421 903 554 452