Zvolanie XIV. Snemu SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

na zasadnutí Rady SRZ dňa 18.6.2022 boli prijaté nasledujúce uznesenia týkajúce sa konania XIV. Snemu SRZ:

Uznesenie č. 62/2022

Rada SRZ schvaľuje zvolanie riadneho XIV. Snemu SRZ v termíne od soboty 15. októbra 2022 od 9:00 do nedele 16. októbra 2022 12:00 vrátane obeda.

Uznesenie č. 63/2022

Rada SRZ schvaľuje konanie riadneho XIV. Snemu SRZ v Hoteli Partizán, Tále 108, Banskobystrický kraj.

Uznesenie č. 65/2022

Rada SRZ schvaľuje účasť členov Rady SRZ aj členov KK SRZ zvolených na obdobie 2018-2022, ktorí sa XIV snemu SRZ nezúčastnia ako delegáti za OZ SRZ, títo budú pozvaní ako hostia XIV. Snemu SRZ.

Uznesenie č. 66/2022

Rada SRZ schvaľuje, že cestovné náklady delegátov na XIV. Snem SRZ znášajú vysielajúce OZ SRZ.

Delegáti a hostia budú mať zabezpečenú a Radou SRZ hradenú stravu a ubytovanie v Hoteli Partizán v sobotu 15. októbra 2022, vrátane obeda v nedeľu 16.10.2022.

Pozvánka s programom XIV. Snemu SRZ a materiály na snem budú nahláseným delegátom zaslané poštou v súlade s § 20 ods. 2 Stanov SRZ.

Ak máte záujem o ubytovanie vopred, toto nie je hradené Radou SRZ. Je potrebné samostatne kontaktovať Hotel Partizán, Tále a pri rezervovaní ubytovania nahlásiť, že ste delegáti Snemu SRZ (aby ste sa nemuseli znovu v sobotu nahlasovať na ubytovanie za SRZ).