Zarybňovacia a výrobná komisia Rady SRZ

1Ing. Igor Mišech, predseda komisie+421 905 900 064predseda@mosrzvrbove.sk
2Marek Horčička, tajomník komisie+421 948 760 735horcicka@srzrada.sk
3Eugen Farský, člen
4Milan Kobela, člen
5Ján Kozub, člen
6Miroslav Brokeš, člen
7Ing. František Haluška, člen
8Alexander Takács, člen
9Vladimír Šaffa, člen
10Ing. Ján Gulas, člen komisie