Zarybňovacia a výrobná komisia Rady SRZ

1PÍŠ Andrej, Ing.
2HIDAŠI Ľuboš, Ing.
3NIKOV Peter
4MIŠECH Igor, Ing.
5KOZUB Ján
6BROKEŠ Miroslav
7KOBELA Milan
8ŠAFFA Vladimír