Zarybňovacia a výrobná komisia Rady SRZ

1MIŠECH Igor, Ing.predseda
2PÍŠ Andrej, Ing.člen
3HIDAŠI Ľuboš, Ing.člen
4NIKOV Peterčlen
5KOZUB Jánčlen
6BROKEŠ Miroslavčlen
7KOBELA Milančlen
8ŠAFFA Vladimírčlen
9CINTULA Bohuš, Ing.člen
10OROVČÍK Ivančlen