1-1370-1-1 VN Modra – Harmónia – vypustenie z dôvodu opráv

Informujeme všetkých držiteľov povolení na rybolov, že z dôvodu plánovanej opravy realizovanej správcom SVP, š.p. OZ Bratislava bude na tomto rybárskom revíri platiť od 29. septembra 2016 do odvolania ZÁKAZ LOVU RÝB v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov.