2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce – Zníženie hladiny

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás upozorniť, že SVP, š.p. plánuje na rybárskom revíre č. 2-4920-1-1 VN Veľké Kozmálovce znižovanie vodnej hladiny cca o 4 m z dôvodu technicko – bezpečnostnej prehliadky vodnej stavby.

Z dôvodu plánovaného vypustenia nádrže bude platiť na tomto rybárskom revíre zákaz lovu rýb a privlastňovania si rýb podľa § 20 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárske v znení neskorších predpisov.

Termín vypustenia VN Veľké Kozmálovce a obmedzenia výkonu rybárskeho práva je od 21.9.2018 až do 17.10.2018

Ďakujeme za pochopenie!