3-0950-1-1 VN Hodrušské jazero – Zákaz lovu rýb

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Žarnovica Vám oznamuje, že podľa § 20 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov platí na rybárskom revíre č. 3-0950-1-1 VN Hodrušské jazero

zákaz lovu a privlastňovania si rýb


z dôvodu zníženia hladiny v nádrži na kótu 522,00 m n. m. (plný stav hladiny 528,00 m n. m.) a následnej opravy hrádze.

Zákaz lovu a privlastňovania si rýb platí od 1. 8. 2018 do odvolania.