Oznam – Obmedzenia na Dunaji

Na základe mimoriadnej manipulácie s vodnou hladinou na VD Gabčíkovo platí zákaz lovu rýb a ich privlastňovania si na základe zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov, §20 Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách  pre rybárske revíry:

  • 2-0610-1-1 Dunaj č. 3 – Zdrž VD (Čunovo – Hrušov)
  • 1-0130-1-1 Dunaj č.3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
  • 1-0120-1-1 Dunaj č.3 – Rameno Zuzana
  • 1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište

 

Obmedzenie je platné od 13. septembra 2016 až do odvolania!