Podmienky výnimky na VN Orava

Pre viaceré nezrovnalosti pri uplatňovaní výnimky udelenej Ministerstvom životného prostredia SR Slovenskému rybárskemu zväzu na stanovanie a bivakovanie na brehoch VN Orava, upozorňujeme a zároveň žiadame loviacich rybárov o dodržiavanie podmienok tejto udelenej výnimky. Dodržiavaním sa vyhneme prípadným sankciám od pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR a uľahčíme jej prípadné udelenie aj v nasledujúcich rokoch.

Výnimka je udelená do 31.12.2018 nasledovne:

  • Povoľuje sa stanovanie, bivakovanie od 01.07. do 31.08. kalendárneho roka na lokalite Bobrovského špicu, Lišťáku a Spadnutých brehoch len za účelom výkonu rybárskeho práva
  • Povoľuje sa zavážať a zanášať rybárske nástrahy a návnady od 01.06. do 31.12 kalendárneho roka a loviť prívlačou od 16.06. do 31.12 kalendárneho roka na lokalitách za Jelešnou a Krivánska zátoka.
  • Zavážať a zanášať rybárske nástrahy a návnady, loviť prívlačou v okruhu 50 metrov od aktuálneho stavu brehovej čiary Vtáčieho ostrova a na lokalite Murgaše, vymedzenej na juhovýchode ústim potoka Chyžník vrátane ústia Čiernej Oravy, až po ústie potoka Kriváň na severozápade.
  • Zakazuje sa budovať a umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na VN Orava.

Prílohy k článku:

Výnimka VN Orava