Váh – Krpeľany

Názov revíru: Váh – Krpeľany
Číslo revíru: 3-5230-6-3
Účel a charakter: CHRO
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru Váh – Krpeľany

Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch. Revír je od 1.1. 2010 vyhlásený za Chránenú rybársku oblasť, lov rýb celoročne zakázaný!