VN Krpeľany

Číslo revíru:
3-5240-1-1

Charakter revíru:
kaprový

Popis:
Vodná plocha spodnej časti nádrže (144 ha) od priehradného telesa po ústie menného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa – nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm:mrena x/60.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/vn-krpelany

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Druhy rýb
Najčastejšie lovené ryby sú: šťuka severná, jalec hlavatý, mrena severná a pleskáč vysoký. Samozrejme nechýbajú úlovky kapra.

Najznámejšie lokality
Najznámejšia lokalita je od ústia bezmenného potoka pri parkovisku v dĺžke cca 1 km po obidvoch stranách vodnej nádrže. Priemerná hĺbka vody je tu asi 3 m. Dno je zabahnené.

Viac o VN Krpeľany
Krpeľany je vodná nádrž na rieke Váh, pod jeho sútokom s riekou Oravou, pri obci Krpeľany. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. Bola vybudovaná v rokoch 1952-1957. Pred nádržou (proti smeru toku) sa Váh kľukatí a vytvára Kraľoviansky meander. Na brehoch vodnej nádrže pri obci Šútovo sa nachádza Šútovská epigenéza. Účelom vodnej stavby Krpeľany je akumulácia vody pre špičkovú prevádzku celej kaskády, denné vyrovnávanie prietokov a výroba elektriny vo Vodnej elektrárni Krpeľany. Súčasťou nádrže je aj vodná elektráreň, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1957. Elektráreň má nainštalované tri Kaplanove turbíny s celkovým výkonom 24,75 MW (3 x 8,25 MW). Tvorí prvý stupeň derivačného kanálu a priemerne vyrobí 59,4 GWh ročne.
Vzdúva vodu rieky Váh do výšky približne 10 m na 422,2 – 425,7 m n. m., čím vzniká nádrž s objemom približne 8,3 mil. m3 so zatopenou plochou 1,26 km2. Výstavba si vyžiadala 1,6 mil. m3 výkopov a 1,3 mil. m3 násypov. Pri výstavbe bolo zabudovaných 160 tis. m3 betónu.
Vodné elektrárne Krpeľany – Sučany – Lipovec tvoria v smere toku Váhu v poradí prvú, najvyššie položenú kaskádu vodných elektrární. Od vodnej elektrárne Krpeľany sa voda vedie umelým derivačným kanálom k elektrárni Sučany. Od elektrárne Sučany sa voda vedie odpadným kanálom k elektrárni Lipovec a odtiaľ späť do rieky Váh.

Turistika
Okolie VN Krpeľany poteší predovšetkým turistov, nakoľko priehradu obklopujú pohoria Malá a Veľká Fatra. Môžete sa vybrať na turistiku napríklad na: Šútovský vodopád, vrch Kopa (1187m.n.m.), Veľký Kriváň (1708m.n.m.), Sklabinký hrad či vrch Chleb (1645m.n.m.). Kúpajúcich určite poteší známy zatopený povrchový lom v Kraľovanoch. Neďaleko sa nachádza aj známa obec Terchová – rodisko Juraja Jánošíka. Nájdete tu kopec atrakcií, ktoré sú venované práve jeho osobnosti – Jánošíkové diery, expozícia Jánošík, nerezová socha Jánošíka.