VN Krpeľany

Číslo revíru:
3-5240-1-1

Charakter revíru:
kaprový

Popis:
Vodná plocha spodnej časti nádrže (144 ha) od priehradného telesa po ústie menného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa – nad a pod ním (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zákaz športovej a rekreačnej plavby v nádrži. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: mrena x/60.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/vn-krpelany

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Popis revíru VN Krpeľany

Najčastejšie lovené ryby sú: šťuka severná, jalec hlavatý, mrena severná, pleskáč vysoký.

Najznámejšia lokalita je od ústia bezmenného potoka pri parkovisku v dĺžke cca 1 km po obidvoch stranách vodnej nádrže. Priemerná hĺbka vody je tu asi 3 m. Dno je zabahnené.

Najčastejší spôsob lovu je na plávanú, položenú a prívlač.

V minulosti tu boli ulovené nasledujúce kapitálne úlovky: kapor 80 cm, zubáč 80 cm, pstruh dúhový 60 cm, podustva 50 cm, šťuka 108 cm, mrena 60 cm