Vodná nádrž Liptovská Mara

Názov revíru: VN Liptovská Mara
Číslo revíru: 3–5340–1–1
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

AKTUÁLNE NA REVÍRI:

(máj 2015)

V mesiaci máj 2015 prebiehal na vodnej nádrži Liptovská Mara neres zubáča, pleskáča, plotice, kapra ale aj ostrieža. Podmienky boli v tomto roku na nádrži naozaj výnimočné. Väčšina pobrežnej vegetácie bola zatopená čo vytvorilo veľmi priaznivé podmienky pre prirodzenú reprodukciu rýb. Napriek tomu, rybársky hospodár osadil niekoľko desiatok umelých hniezd (najmä z kokosového vlákna) avšak tieto boli obsadené inými druhmi ako zubáčom.


Zaujímavé poznatky zaznamenal rybársky hospodár pri výtere zubáča, kedy zubáč vyhľadával najmä prirodzené koreňové systémy rastúce v nádrži a umelé hniezda takpovediac ignoroval. Starostlivosť o hniezdo po výtere zabezpečoval ako vždy samec (pozri video). Okrem zubáča sa na vetvičky porastov typicky vytrel aj ostriež zelenkavý. Podpora umelej reprodukcie ostrieža je veľmi žiadaná nakoľko tento druh je už viac rokov v nádrži na ústupe. Aj preto rybársky hospodár napicháva vŕbové vetvičky v brehovej línii čo sa veľmi dobre osvedčilo.
V súvislosti s blížiacim sa začiatkom kaprovej rybárskej sezóny vyzývame všetkých rybárov o dôsledné udržiavanie čistoty lovného miesta.

Zubáčie hniezda 10
Ikry ostrieža
Ikry pleskáča
Neresisko zubáča pri vtoku
Video zubáč na hniezde 4
Zubáčie hniezda 7
Zubáčie hniezda 8

Popis revíru

Vodná plocha nádrže o rozlohe 2 160 hektárov od priehradného telesa hrádze po železničný most pri ústi Váhu do VN.

V strede Liptovskej kotliny, na úpätí Nízkych a Západných Tatier je umelo vybudovaná vodná nádrž, ktorá nesie meno jednej z dvanástich zatopených obcí. Tretia najväčšia vodná plocha na Slovensku láka na svoje brehy milovníkov všetkých vodných športov, no predovšetkým rybárov. Tiché, plytké, prehriate zátoky, lemujúce severovýchodné pobrežie sú rajom pre lov kaprov, lieňov, pleskáčov a všadeprítomných plotíc. Hlboké zrázy okolo prístavných mól s množstvom drobných rybiek zas vytvárajú ideálne podmienky pre lov dravcov, hlavne šťuky, zubáča a ostrieža. Bohaté a vyvážené rybie spoločenstvo poskytuje možnosti od lovu na položenú, až po jazerné muškárenie.

Špecifiká

V areáli štrkopieskov „ Palúdzka “ platia samostatné zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prebrať pri registrácií na vrátnici štrkopieskov. Zákaz rybolovu v okruhu 100 m od klietkových chovov rýb. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie. V tomto úseku je rybolov povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky (vyznačenie na mape) od 1.7. do 14.3. Celoročný zákaz lovu rýb z Vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka (vyznačenie na mape). Celoročný zákaz lovu platí aj z telesa hrádze a jej funkčných objektov a to do vzdialenosti, vyznačenej tabuľami.

Loviaci sú povinní dodržiavať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí, v ktorých katastrálnom území vykonávajú rybárske právo. Úplné znenie VZN je prístupné na webových stránkach príslušných obcí.

Najčastejšie lovenou rybou je kapor a zubáč, no v súťažiach o najväčší úlovok majú v tabuľkách svoje miesto liene, šťuky, pstruhy dúhové a jazerné a hlavne ostrieže, presahujúce kilogramovú hmotnosť. No prekrásnym zážitkom je aj zdolať jemným náradím pri love na plávanú, alebo feedrom pleskáča ako „ lopatu “ , či viac ako kilo vážiacu „ marskú “ ploticu. Najlukratívnejšie miesta lovu nemôžete prehliadnuť. Aj v tom najhoršom počasí tam sedia rybári. Stačí si pozorne „preštudovať“ ich spôsob lovu a pri troche šťastia vám prezradia aj svoje osvedčené a stopercentné nástrahy.

Prístup k vodnej ploche motorovými vozidlami je obmedzený ochranným pásmom lesa takmer po celom obvode vodnej nádrže, no pre motorizovaných rybárov je povolený vjazd na kamenné mólo pri „ kostolíku “ , mólo pod hotelom Bobrovník, Sielnické mólo, prístav v Liptovskom Trnovci a Ondrašovské mólo. Stanovanie a kempovanie je povolené iba na vyhradených miestach, no rybárske prístrešky (s podmienkou dodržiavania čistoty a poriadku na lovnom mieste) sú povolené. V zátopovej oblasti vodného diela je pri poklese hladiny zakázané parkovanie motorovými vozidlami, bivakovanie, kladenie ohňa a skladovanie akýchkoľvek vecí a predmetov, ktoré nesúvisia s priamym výkonom rybárskeho práva.

Používanie rybárskych plavidiel je povolené v súčinnosti s vyhláškou Štátnej plavebnej správy s výnimkou Ratkovskej zátoky, kde je plavba motorovými plavidlami zakázaná bójou „ Zákaz plavby „.

Podrobnejšie na www.sps.sk – Poriadok pre prevádzku plavidiel na uzavretej vodnej ceste VD Liptovská Mara

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Veľa nezabudnuteľných zážitkov z rybačky na Liptovskej Mare a časté návraty Vám želá
rybársky hospodárTibor ILAVSKÝ
tel.: 0918 711 550
e-mail: ilavsky@pobox.sk