VN Liptovská Mara

Číslo revíru:
3–5340–1–1

Charakter revíru:
kaprový

Popis:
Vodná plocha nádrže (2160ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. Zákaz rybolovu v okruhu 100 m od klietkových chovov rýb. Celoročný zákaz lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka a poloostrova Ratkovie po celom jeho obvode. Od 1. 1. do 30. 6. zákaz lovu rýb v Ratkovskej zátoke od bóji ohraničujúcich vnútorný okraj klietkového chovu – neresisko rýb v teréne označené tabuľami. Celoročný zákaz rybolovu nad a pod hrádzovým telesom vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Loviaci sú povinní dodržiavať všeobecno-záväzné nariadenia (VZN) obcí, v ktorých k. ú. vykonávajú rybárske právo. Úplné znenie VZN je prístupné na webových stránkach príslušných obcí. Na celej vodnej nádrži je zakázaný vjazd a státie motorovými vozidlami a karavanmi v zátopovom území, t. j. pod kótu 564,89 B. p. v., čo predstavuje max.prevádzkovú hladinu VN Liptovská Mara. Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne žijúcich rýb bol v roku 2017 na VN Liptovská Mara zaznamenaný zvýšený obsah ortuti vo vzorke boleňa dravého. Tento druh ryby je zakázané privlastňovať a konzumovať. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: kapor x/70, zubáč x/80, ostriež x/15.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/vn-liptovska-mara

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Máj 2015

V mesiaci máj 2015 prebiehal na vodnej nádrži Liptovská Mara neres zubáča, pleskáča, plotice, kapra ale aj ostrieža. Podmienky boli v tomto roku na nádrži naozaj výnimočné. Väčšina pobrežnej vegetácie bola zatopená čo vytvorilo veľmi priaznivé podmienky pre prirodzenú reprodukciu rýb. Napriek tomu, rybársky hospodár osadil niekoľko desiatok umelých hniezd (najmä z kokosového vlákna) avšak tieto boli obsadené inými druhmi ako zubáčom.

Zaujímavé poznatky zaznamenal rybársky hospodár pri výtere zubáča, kedy zubáč vyhľadával najmä prirodzené koreňové systémy rastúce v nádrži a umelé hniezda takpovediac ignoroval. Starostlivosť o hniezdo po výtere zabezpečoval ako vždy samec (pozri video). Okrem zubáča sa na vetvičky porastov typicky vytrel aj ostriež zelenkavý. Podpora umelej reprodukcie ostrieža je veľmi žiadaná nakoľko tento druh je už viac rokov v nádrži na ústupe. Aj preto rybársky hospodár napicháva vŕbové vetvičky v brehovej línii čo sa veľmi dobre osvedčilo.
V súvislosti s blížiacim sa začiatkom kaprovej rybárskej sezóny vyzývame všetkých rybárov o dôsledné udržiavanie čistoty lovného miesta.

Zubáčie hniezda 10
Ikry ostrieža
Ikry pleskáča
Neresisko zubáča pri vtoku
Video zubáč na hniezde 4
Zubáčie hniezda 7
Zubáčie hniezda 8

Popis revíru

V strede Liptovskej kotliny, na úpätí Nízkych a Západných Tatier je umelo vybudovaná vodná nádrž, ktorá nesie meno jednej z dvanástich zatopených obcí. Tretia najväčšia vodná plocha na Slovensku láka na svoje brehy milovníkov všetkých vodných športov, no predovšetkým rybárov. Tiché, plytké, prehriate zátoky, lemujúce severovýchodné pobrežie sú rajom pre lov kaprov, lieňov, pleskáčov a všadeprítomných plotíc. Hlboké zrázy okolo prístavných mól s množstvom drobných rybiek zas vytvárajú ideálne podmienky pre lov dravcov, hlavne šťuky, zubáča a ostrieža. Bohaté a vyvážené rybie spoločenstvo poskytuje možnosti od lovu na položenú, až po jazerné muškárenie.

Najčastejšie lovenou rybou je kapor a zubáč, no v súťažiach o najväčší úlovok majú v tabuľkách svoje miesto liene, šťuky, pstruhy dúhové a jazerné a hlavne ostrieže, presahujúce kilogramovú hmotnosť. No prekrásnym zážitkom je aj zdolať jemným náradím pri love na plávanú, alebo feedrom pleskáča ako „ lopatu “ , či viac ako kilo vážiacu „ marskú “ ploticu. Najlukratívnejšie miesta lovu nemôžete prehliadnuť. Aj v tom najhoršom počasí tam sedia rybári. Stačí si pozorne „preštudovať“ ich spôsob lovu a pri troche šťastia vám prezradia aj svoje osvedčené a stopercentné nástrahy.