Vodná nádrž Nosice

Názov revíru: VN Nosice
Číslo revíru: 3-5480- 1-1
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru

Vodná plocha nádrže s rozlohou 488 ha siaha od priehradného telesa po sútok kanála a Váhu pri obci Orlové a susedí oddelenou hrádzou s MO SRZ Považská Bystrica s názvom Revír pod Dubovcom, s ktorým je aj prepojený plavebným priesmykom.

Prístupové cesty:

Od smeru Bratislava:
Južná strana (okolie obce Milochov a Staré Nosice):
Výjazd z D1 smer Púchov, pokračovať po R6 – výjazd vpravo z R6 smer Dolné Kočkovce na cestu 49 a pred mostom cez Váh odbočka vpravo smer Staré Nosice.

Severná strana (obec Nimnica):
Výjazd z D1 na Púchov, po R6 až do Púchova – na kruhovom objazde (pri Lidli) prvý vpravo po ceste 507 smer Považská Bystrica.

Od smeru Žilina:
Severná strana (obec Nimnica):
Výjazd z D1 smer Považská Bystrica-Centrum, cez most cez Váh smer Púchov po ceste 507.

Druhy rýb:

kapor, šťuka, zubáč, pleskáč, nosáľ, sumec, úhor a ostatné druhy rýb

Najväčšia hĺbka 10m

priemerná hĺbka 3m

Dno prevažne štrkovité a bahnité

Kapitálne úlovky

Kapor 22,5 kg
Zubáč 107 cm / 12,5 kg
Sumec 171 cm / 46 kg

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Rybársky hospodár

Miroslav Haviar
tel: 0940 888 888
0918 711 552