VN Nosice

Číslo revíru:
3-5480-1-1

Charakter revíru:
kaprový

Popis:
odná plocha nádrže (488 ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: kapor x/70.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/vn-nosice

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Prístupové cesty:

Od smeru Bratislava:
Južná strana (okolie obce Milochov a Staré Nosice):
Výjazd z D1 smer Púchov, pokračovať po R6 – výjazd vpravo z R6 smer Dolné Kočkovce na cestu 49 a pred mostom cez Váh odbočka vpravo smer Staré Nosice.

Severná strana (obec Nimnica):
Výjazd z D1 na Púchov, po R6 až do Púchova – na kruhovom objazde (pri Lidli) prvý vpravo po ceste 507 smer Považská Bystrica.

Od smeru Žilina:
Severná strana (obec Nimnica):
Výjazd z D1 smer Považská Bystrica-Centrum, cez most cez Váh smer Púchov po ceste 507.

Druhy rýb:

kapor, šťuka, zubáč, pleskáč, nosáľ, sumec, úhor a ostatné druhy rýb

Najväčšia hĺbka 10m, priemerná hĺbka 3m, dno prevažne štrkovité a bahnité