Poďakovanie od Slovenskej ornitologickej spoločnosťi

Chcel by som sa poďakovať členom rybárskeho zväzu a iným rybárom
pôsobiacim na Oravskej priehrade za rešpektovanie podmienok ochrany pri
vtáčích ostrovoch dôležitých najmä pre hniezdenie rybára riečneho (Sterna
hirundo).
Rybáre riečne hniezdia na Oravskej priehrade najmä na Vtáčom ostrove, ale
aj na plávajúcich ostrovoch, ktoré sme umiestnili v predchádzajúcich rokoch
(malý drevený pod Námestovom a väčšie pontónové v SV ramene priehrady).
Počas hniezdneho obdobia sme nezaznamenali žiadne podstatné vyrušovanie
hniezdiacich vtákov na ostrovoch a tak aj napriek viacnásobnému stúpaniu
hladín v dôsledku silných dažďov bola táto hniezdna sezóna úspešná s
desiatkami hniezdiacich párov a potešiteľné je, že aj počet úspešne
vyletených mláďat bol vyšší ako po minulé roky.

Majte sa pekne

Miroslav Demko
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko www.vtaky.sk