Vodná nádrž Orava

Názov revíru: VN Orava
Číslo revíru: 3-5530-1-1
Charakter: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina
Poloha: 49° 23′ 59 sev. g. š.,
19° 32′ 44 juž. g. d.
Rozloha: 35 km2
Objem vody: 350 mil. m3
Priemerná hĺbka: 15 m
Maximálna hĺbka: 38 m (pri priehradnom múre)

Galéria

[Best_Wordpress_Gallery id=“3″ gal_title=“VN Orava“]

Celú galériu revíru VN Orava si môžete pozrieť TU

Popis revíru

Vodná plocha nádrže (3 400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo – Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň. Hraničný Kriváň je chránenou rybárskou oblasťou (CHRO) s celoročným zákazom lovu rýb.

Je to najsevernejšie položený revír SRZ – Rady Žilina. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Na vyznačených častiach rybárskeho revíru platí z dôvodu vyhláseného chráneného územia 4. stupeň ochrany, kde platia zákazy v zmysle § 15 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Súčasťou revíru nie je vodná plocha za cestným mostom na štátnej ceste Námestovo – Tvrdošín (rybársky revír č. 3-0070-1-1 Biela Orava č.1 – čiastkové povodie Bielej Oravy od cestného mosta Námestovo – Tvrdošín po ústie Skalkového potoka, charakter toku: kaprový, účel: lovný, lov povolený celoročne s druhovým hájením. Súčasťou revíru nie je tiež rybársky revír č. 3-6050-1-1, VVN Tvrdošín, charakter: kaprový, účel: lovný – vodná plocha vyrovnávacej nádrže (91 ha) pri meste Tvrdošín po priehradné teleso vodnej nádrže Orava.

orava-02

Lokalita spadnuté brehy, s hĺbkou do 19 metrov, členitým dnom a potopenými prekážkami.

orava-galeria-02

Lokalita Jelešná s hĺbkou vody do 4 metrov s členitým dnom a prítokom potoka Jelešná.

Prístupové cesty

Prístup k revíru VN Orava je od mesta Dolný Kubín cestou E77 smer na Oravský podzámok odkiaľ sa dá pokračovať cestou č. 59 smer Tvrdošín, kde odbočíte na križovatke v ľavo (odbočka je vyznačená informačnou tabuľou) alebo z Oravského podzámku cestou č. 521 do Námestova.

Druhy rýb

VN Orava je vo všeobecnosti preferovaná pre úlovky šťuky, zubáča, ale na svoje si prídu aj rybári pri love kapra. V poslednom roku sa zvýšili aj úlovky pstruha dúhového.

Druhové zloženie úlovkov v roku 2007 podľa ulovenej hmotnosti (Kg)

Kapor:  67% | Pleskáč:  13% | Zubáč:  9% | Šťuka:  6% | Boleň:  1%

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Lov rýb z vtáčieho ostrova je zakázaný!!!

Mapa miesta

orava-mapa

Používanie plavidiel obmedzené

Zákaz vchádzať a stáť vodným skútrom, motorovým člnom alebo iným motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č. 3 (viď. Mapka).

Zákaz vchádzať a stáť akýmkoľvek plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č.4 (viď. Mapka) v okruhu 50 m od brehov Vtáčieho ostrova.

V lokalite č. 4 je povolené zavážanie a zanášanie rybárskych nástrah od 1.6. do 30.9. a lov prívlačou z člna od 15.9. do 31.12., a to len na vesliciach alebo člnoch s elektromotorom.

Ochrana, iné obmedzenia

Na vyznačených častiach rybárskeho revíru platí z dôvodu vyhláseného chráneného areálu 4. stupeň ochrany, kde platia v zmysle § 15 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny niektoré zákazy.

  1. Zákaz stanovať, bivakovať, táboriť a zakladať oheň s výnimkou vyhradených miest na stanovenie a bivakovanie v lokalitách Bobrovského špicu a Lišťáku od 1.7. do 31. 8. – lokalita č. 1 (viď. Mapka). Vyhradené miesta budú v teréne vyznačené informačnými tabuľami a to len za účelom výkonu rybárskeho práva.
  2. Zákaz vjazdu motorovými vozidlami, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom.
  3. Zákaz vchádzať a stáť vodným skútrom, motorovým člnom alebo iným motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v lokalite č. 3 (viď. Mapka).

Rybársky hospodár

Gavenda Ondrej
mobil: 0918 711 549

Iné informácie

Počas letnej sezónny možnosť vyhliadkovej plavby loďou zo zastávkou na Slanickom ostrove umenia, ktorý ako jediný zostal nezatopený. Na ostrove je možnosť návštevy kostola s 18. storočia v ktorom je stála expozitúra ľudového umenia s tejto oblasti ako aj história tejto oblasti pred, počas a po výstavbe priehrady. Ďalej možnosť vyskúšať širokú paletu vodných športov (vodné bicyklovanie, člnkovanie, potápanie, vodné lyžovanie. windsurfing, jachting) ako aj pešej turistiky do okolitých vrchov, návšteva turistických chodníčkov CHKO Horná Orava. Neďaleko od priehrady sa nachádzajú termálne kúpele Oravice a Bešeňová, Liptovský Ján. V blízkosti sa ďalej nachádzajú tieto pamiatky Oravský hrad, Františkova huta v Podbieli, Drevený kostolík v Tvrdošíne, Vodný mlyn na Oblazoch v Kvačianskej doline a iné.