Vodná nádrž Ružiná

Rybolovný poriadok VN RUŽINÁ – Stiahnuť dokument

 

Názov revíru: VN Ružiná
Číslo revíru: 3-5700-1-1
Charakter a účel: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Aktuálne na revíri:

Správa o činnosti rybárskeho hospodára na VN RUŽINA (foto+text)

Na VN Ružiná (okr. Lučenec) v mesiaci apríl bol vysadzovaný vreckový plôdik šťuky (Šo) z výrobného strediska Rady SRZ v Uzovskej Panici (okr. Rimavská Sobota). Aklimatizácia plôdika prepravovaného v igelitových vreciach pod kyslíkovou atmosférou prebieha na vodnej hladine, následne sa pristupuje k samotnému vysadzovaniu. Dôležitým predpokladom úspešného vysadenia a následnej aklimatizácie je dostatočný stav vodnej hladiny, kedy šťučka po vysadení má možnosť sa ešte zavesiť na pobrežnú vegetáciu kým strávi žĺtkové vrecko a dostatok úkrytov pred ostatnými predátormi vo vodnom prostredí.
Medzi pravidelnú starostlivosť v jarnom období patrí kontrola označenia rybárskeho revíru, doplnenie tabúľ pred začiatkom rybárskej sezóny ako aj podpora prirodzenej reprodukcie osadením umelých hniezd na podporu zubáča veľkoústeho.

Popis rybárskeho revíru

Vodná plocha nádrže /170 ha/ od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na VN je lov povolený zo vzdialenosti 100 m od telesa hrádze až po úsek v západnej časti pri obci Divín, kde je vyhlásená prírodná rezervácia Pobrežie Ružinej. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V tabuľkami vyznačenom úseku prírodnej rezervácie je celoročný zákaz lovu rýb.

Prístupové cesty

Prístup k revíru je zo západnej strany od Zvolena cez obec Mýtna a Divín, alebo z východnej strany od Košíc, cez obec Lovinobaňa

Druhy rýb

kapor, šťuka, zubáč velkoústy, sumec, ostriež, úhor, pleskáč vysoký

Najznámejšie lokality

Priemerná hĺbka je 6-7 m, dno je štrkové, miestami štrkopiesok. Najpoužívanejšie spôsoby lovu – na položenú na kapra a lov z člna na plávanú.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Lov rýb z ostrova – je zakázaný

Používanie plavidiel

Je povolené, ale len s elektromotorom.

Ochrana a iné obmedzenia

Pri obci Divín, bolo v roku 1998 vyhlásené chránené vtáčie územie na ktorom platí celoročný zákaz lovu rýb, zákaz vjazdu motorových vozidiel, zákaz táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň.

Rybársky hospodár

Zoltán Miklóš
Mikušovce 74
984 01 Lučenec

Tel: 0918 711 547

 

Iné informácie a návrhy

Na Divínskej strane v chatovej oblasti si chatári svojvoľne označujú a vyhradzujú súkromné pláže. Doporučujem rybárom, aby tieto tabuľky nerešpektovali, nakoľko oficiálne existujúca obecná pláž na Divínskej strane žačína pri hangáry a končí za tenisovým kurtom. Na Ružinskej strane je obecná pláž pod reštauráciou Kotva. Na obecnom úrade Divín to starosta obce pán Koza potvrdil , takže okrem obecnej pláže na Divínskej strane neexistuje žiadna súkromná pláž. Tabuľky s nápismi súkromná pláž si tam osadzujú chatári svojvoľne.