VN Ružiná

Číslo revíru:
3-5700-1-1

Charakter revíru:
kaprový

Popis:
Vodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na pravom brehu VNv úseku od hrádzového telesa po koniec areálu prevádzkového objektu správcu VN, ktorý predstavuje dĺžku 420 m a na ľavom brehu v úseku do 105 m od hrádzového telesa platí zákaz lovu rýb. Obidve hranice uvedených vzdialeností sú označené tabuľou s nápisom „Zákaz lovu rýb!“. V západnej časti pri obci Divín sa nachádza prírodná rezervácia Príbrežie Ružinej a platí tu zákaz lovu rýb. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: kapor x/70.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/vn-ruzina

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Aktuálne na revíri:

Správa o činnosti rybárskeho hospodára na VN RUŽINA (foto+text)

Na VN Ružiná (okr. Lučenec) v mesiaci apríl bol vysadzovaný vreckový plôdik šťuky (Šo) z výrobného strediska Rady SRZ v Uzovskej Panici (okr. Rimavská Sobota). Aklimatizácia plôdika prepravovaného v igelitových vreciach pod kyslíkovou atmosférou prebieha na vodnej hladine, následne sa pristupuje k samotnému vysadzovaniu. Dôležitým predpokladom úspešného vysadenia a následnej aklimatizácie je dostatočný stav vodnej hladiny, kedy šťučka po vysadení má možnosť sa ešte zavesiť na pobrežnú vegetáciu kým strávi žĺtkové vrecko a dostatok úkrytov pred ostatnými predátormi vo vodnom prostredí.
Medzi pravidelnú starostlivosť v jarnom období patrí kontrola označenia rybárskeho revíru, doplnenie tabúľ pred začiatkom rybárskej sezóny ako aj podpora prirodzenej reprodukcie osadením umelých hniezd na podporu zubáča veľkoústeho.

Prístupové cesty

Prístup k revíru je zo západnej strany od Zvolena cez obec Mýtna a Divín, alebo z východnej strany od Košíc, cez obec Lovinobaňa

Druhy rýb

kapor, šťuka, zubáč velkoústy, sumec, ostriež, úhor, pleskáč vysoký

Najznámejšie lokality

Priemerná hĺbka je 6-7 m, dno je štrkové, miestami štrkopiesok. Najpoužívanejšie spôsoby lovu – na položenú na kapra a lov z člna na plávanú.

Používanie plavidiel

Je povolené, ale len s elektromotorom.

Ochrana a iné obmedzenia

Pri obci Divín, bolo v roku 1998 vyhlásené chránené vtáčie územie na ktorom platí celoročný zákaz lovu rýb, zákaz vjazdu motorových vozidiel, zákaz táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň.

Iné informácie a návrhy

Na Divínskej strane v chatovej oblasti si chatári svojvoľne označujú a vyhradzujú súkromné pláže. Doporučujem rybárom, aby tieto tabuľky nerešpektovali, nakoľko oficiálne existujúca obecná pláž na Divínskej strane žačína pri hangári a končí za tenisovým kurtom. Na Ružinskej strane je obecná pláž pod reštauráciou Kotva. Na obecnom úrade Divín to starosta obce pán Koza potvrdil , takže okrem obecnej pláže na Divínskej strane neexistuje žiadna súkromná pláž. Tabuľky s nápismi súkromná pláž si tam osadzujú chatári svojvoľne.