VN Teplý Vrch

Číslo revíru:
3-5850-1-1

Charakter revíru:
kaprový

Popis:
Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16. 6. do 30. 9. V CHRO Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor. trojkolkou a štvorkolkou, b) táboriť, stanovať, klásť oheň mimo uzavretých stavieb, c) rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, d) zbierať rastliny vrátane ich plodov. Loviaci je priamo zodpovedný za poriadok v okruhu 10 m okolo svojho loviska. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: kapor x/70.

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Druhy rýb
Vo vodnej nádrži Teplý Vrch sa nachádzajú všetky nížinné druhy rýb. Hlavným loveným druhom je kapor rybničný. Medzi atraktívne ďalej patria amur biely, zubáč veľkoústy, sumec veľký a šťuka severná. Medzi bežné úlovky patria všetky druhy bielych rýb, ostriež zelenkavý a boleň dravý.

Prístupové cesty
Prístup k revíru je z južnej strany od mesta Tornaľa do obce Bátka a z obce Bátka smerom na Uzovskú Panicu, Veľký Blh a Teplý Vrch. Zo severnej strany od miest Tisovec, Hnúšťa po obec Rimavská Baňa, Kraskovo, Lukovištia, Ostrany a Teplý Vrch. Zo západnej strany z mesta Rimavská Sobota cez Nižnú Pokoradz, Padarovce a Teplý Vrch. Z východnej strany smerom od mesta Revúca cez Jelšavu, Ratkovú, Rybník, Budikovany a Teplý Vrch.

Turistika
VN Teplý Vrch ponúka okrem rybolovu pestré možnosti ubytovania pri vode. Je to najteplejšia vodná nádrž Slovenska, čo ju priam predurčuje ako veľmi vhodnú na kúpanie a vodné športy. Aj jej okolie ponúka rôzne možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Môžeme Vám odporučiť napríklad: náučný chodník Drienčanský kras, slnečné hodiny v Drienčanoch, rozhľadňa na Maginhrade, Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Vysoká pec z obdobia Uhorska v obci Sirk, náučný chodník Prielom Muráňa.