Vodná nádrž Teplý Vrch

Názov revíru: VN Teplý vrch
Číslo revíru: 3-5850-1-1
Charakter revíru: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

AKTUÁLNE NA REVÍRI:

Popis revíru
Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16. 6. do 30. 9. V CHRO Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor. trojkolkou a štvorkolkou, b) táboriť, stanovať, klásť oheň mimo uzavretých stavieb, c) rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov, d) zbierať rastliny vrátane ich plodov. Loviaci je priamo zodpovedný za poriadok v okruhu 10 m okolo svojho loviska. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70, amur 80/x.

Hospodár:
JUDr. Igor Borlok: e-mail: borlok@rsnet.sk; t.č.: 0905 280 462

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný 0/70.
Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno 45 na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného bola zvýšená na 45cm. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 45 centimetrov a maximálne 70 centimetrov.

Druhy rýb
Vo vodnej nádrži Teplý Vrch sa nachádzajú všetky nížinné druhy rýb. Hlavným loveným druhom je kapor rybničný. Medzi atraktívne ďalej patria amur biely, zubáč veľkoústy, sumec veľký a šťuka severná. Medzi bežné úlovky patria všetky druhy bielych rýb, ostriež zelenkavý a boleň dravý. Za posledných 10 rokov bol ulovený kapor o váhe 22,5 kg, amur o váhe 19 kg, šťuka o dĺžke 115 cm, zubáč o dĺžke 113 cm, sumec o dĺžke 207 cm.
Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Prístupové cesty
Prístup k revíru je z južnej strany od mesta Tornaľa do obce Bátka a z obce Bátka smerom na Uzovskú Panicu, Veľký Blh a Teplý Vrch. Zo severnej strany od miest Tisovec, Hnúšťa po obec Rimavská Baňa, Kraskovo, Lukovištia, Ostrany a Teplý Vrch. Zo západnej strany z mesta Rimavská Sobota cez Nižnú Pokoradz, Padarovce a Teplý Vrch. Z východnej strany smerom od mesta Revúca cez Jelšavu, Ratkovú, Rybník, Budikovany a Teplý Vrch.

Povolenky
Povolenky sa predávajú denné a týždenné.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov:
JUDr. Igor Borlok, MsO SRZ RS, Adresa: Jesenského 5, Rimavská Sobota; t.č.: 0905 280 462
Tibor Oštrom, Adresa: Adresa: Pokoradská 5, Rimavská Sobota, t.č.: 0905 874 243
Anna Galbavá, Adresa: A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, t.č.: 0948 231 967

Iné obmedzenia rybolovu
Používanie rybárskych plavidiel je povolené podľa zákona o vnútrozemskej plavbe č.338/2000 Z.z. a v súčinnosti s vyhláškou Štátnej plavebnej správy.
Viac o VN Teplý Vrch (zdroj: sk.wikipedia.org)
Vodná nádrž Teplý Vrch je vodná nádrž na juhu stredného Slovenska v rimavskosobotskom okrese na hornom toku rieky Blh. Nachádza sa v Rimavskej kotline neďaleko obce Teplý Vrch a patrí medzi najvyhľadávanejšie rekreačné lokality. Slúži hlavne na kúpanie, jachting, rybolov a vodné športy. Pri nádrži je reštaurácia, turistická ubytovňa, chatová osada a autokemping.

Turistika
VN Teplý Vrch ponúka okrem rybolovu pestré možnosti ubytovania pri vode. Je to najteplejšia vodná nádrž Slovenska, čo ju priam predurčuje ako veľmi vhodnú na kúpanie a vodné športy. Aj jej okolie ponúka rôzne možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Môžeme Vám odporučiť napríklad: náučný chodník Drienčanský kras, slnečné hodiny v Drienčanoch, rozhľadňa na Maginhrade, Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Vysoká pec z obdobia Uhorska v obci Sirk, náučný chodník Prielom Muráňa.