Vodné dielo Žilina – zarybnenie K3

Dňa 30.11.2022 prebehlo zarybnenie kaprom K3 (2000 kg) na revíri SRZ Rada Žilina – VN Žilina 3-6010-1-1.