VD Gabčíkovo – oprava asfaltovej pečate na svahoch prívodného kanála

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

na základe informácie SVP, š.p. Bratislava sa uskutoční na VD Gabčíkovo oprava asfaltovej pečate na svahoch prívodného kanála (celoročný zákaz lovu rýb) od 02.09.2017 do 16.10.2017.

Z toho dôvodu bude v uvedenom termíne znížená hladina vody na úroveň 129,5 m. n. m. v zmysle DMPSVDG-N X.

Na základe danej informácie SRZ na rybárskych revíroch č. 2-0610-1-1 Dunaj č.3 Zdrž VD Čunovo a revíroch Dunaja v obhospodarovaní MsO SRZ Bratislava V. v termíne od 04.09.2017 do 19.10.2017:

  • nezakazuje lov rýb
  • nedoporučuje lov rýb z malých plavidiel
  • zvyšuje ochranu revírov RS
  • v prípade mimoriadnej situácie uplatní § 20 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

Prietoky vody, ktoré nebude možné spracovať na VD Gabčíkovo budú prepustené do starého koryta Dunaja (rybársky revír č. 2-0510-1-1).

Aktuálne informácie budeme priebežne poskytovať počas uvedeného termínu.