VN Domaša – vyhlásenie plážového kúpaliska „Valkov“

Rozhodnutím MŽP SR č. 4694/2017-4.1 zo dňa 4. mája 2017 na základe súhlasného stanoviska SRZ Rada Žilina bude každoročne v letnej dovolenkovej sezóne dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na vodnej nádrži Domaša v k.ú. Valkov z dôvodu verejného záujmu – prevádzkovania časti pláže č.1 vymedzenej informačnými tabuľami Obecného úradu Bžany s týmto textom:

„Zákaz lovu rýb z pláže od 1. júla do 1. septembra v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod.“

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva bude platiť

už od 1. júla 2017!

Dokument na stiahnutie:

 Rozhodnutie MŽP SR o dočasnom obmedzení výkonu rybárskeho práva na VN Domaša (8,8MB)