VN Nosice – upozornenie na zákaz lovu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

vzhľadom na to, že na rybárskom revíre č. 3-5480- 1-1 VN Nosice neustále dochádza k porušovaniu bezpečnostného pásma neprispôsobivými rybármi, a to uskutočňovaním lovu rýb z telesa hrádze a v zakázanom bezpečnostnom pásme, dovoľujeme si vás na toto porušovanie upozorniť aj prostredníctvom našej webovej stránky.

 Rybári sú na tento zákaz upozorňovaní tak členmi rybárskej stráže ako aj správcom toku.

 Upozorňujeme vás, že lov rýb je povolený od tabule, ktorá vyznačuje dané bezpečnostné pásmo, pričom od tejto tabule smerom k telesu hrádze je vstup cudzím osobám zakázaný. To znamená, že je v danom pásme zákaz rybolovu a zákaz vjazdu člnom.

Zároveň vás upozorňujeme, že tabuľa označujúca rybársky revír a zároveň aj samotnú hranicu, od ktorej je lov rýb povolený, bola už niekoľkokrát poškodená a zničená.

 Na záver dodávame, že ak si chceme ako najväčšie občianske združenie na Slovensku zachovať výkon rybárskeho práva, je potrebné, aby boli z vašej strany dodržiavané podmienky rybolovu.