Vodná nádrž Palcmanská Maša – Dedinky

Názov revíru: VN Palcmanská Maša
Číslo revíru: 4-3680-4-1
Charakter revíru: lososový – pstruhový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

AKTUÁLNE NA REVÍRI:

Popis revíru

Táto 86 ha nádrž sa nachádza na južnej strane NP Slovenský raj na rieke Hnilec. Je súčasťou vodného diela Dobšiná. poznáme ju aj pod názvom Dedinky podľa obce v katastri ktorej sa nachádza. Po VVN Bešeňová je to druhý najväčší pstruhový revír na Slovensku.

Rybolov na tejto vodnej nádrži možno vďaka unikátnemu krasovému územiu jej okolia spestriť turistikou a cykloturistikou.

Rovnako si nenechajte ujsť návštevu neďalekej fascinujúcej Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Sezóna od 16.4. do 30.9.

V úseku od prvého železničného masta (hrádza) po cestný most Stratená – Dobšiná je neresisko pstruha potočného, kde platí zákaz lovu rýb od 1.9. do 15.4.

Druhy rýb

Loví sa tu pstruh potočný, jeho jazerná forma, pstruh dúhový ale dá sa uloviť aj jalec, ostriež či plotica. V posledných rokoch sa nádrž zarybňuje čoraz viac pôvodným pstruhom potočným.

Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných šťúk a lieňov.

Hĺba vodnej nádrže je max. 20 m.

Spôsob lovu

Povolené spôsoby lovu podľa zákona 139/2002 Z. z. pre pstruhové vody.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Zakázané spôsoby lovu

Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a iné sa považuje za lov na položenú a plávanú. Vnadenie rýb akýmkoľvek spôsobom nie je povolené.

Lov rýb z lodiek je povolený.

Použitie spaľovacích motorov je zakázané.

Iné obmedzenia rybolovu

V letných mesiacoch zarastanie brehových úsekov v okolí lodenice a na Stratenskej píle.

Úprava lovných mier

Pstruh potočný – 40 cm