Vodná nádrž Palcmanská Maša – Dedinky

Názov revíru: VN Palcmanská Maša
Číslo revíru: 4-3680-4-1
Charakter revíru: lososový – pstruhový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (86 ha) od telesa hrádze po chatovú osadu Stratenská Píla pri križovatke Geravy – Zajfy. Hranica revíru je vyznačená obojstranne. Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a iné sa považuje za lov na položenú a plávanú (zakázané spôsoby lovu). Vnadenie rýb akýmkoľvek spôsobom nie je povolené. Vo vzdialenosti 100m od telesa hrádze VN platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz rybolovu v okruhu 50 m od klietkového chovu rýb. Celoročný zákaz lovu rýb z ostrovčeka. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 35/x.

Hospodár:
Emil Pacek: e-mail: vvndedinky@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 542

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 35/x.
Vysvetlenie: číslo 35  na mieste minimálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najmenšia lovná miera pstruha potočného bola zvýšená na 35cm. Písmeno x na mieste maximálnej lovnej miery značí, že maximálna lovná miera pstruha potočného nebola stanovená. To znamená, že pstruha potočného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 35 centimetrov.

Lov rýb z lodiek je povolený.
Použitie spaľovacích motorov je zakázané.

Druhy rýb
Loví sa tu pstruh dúhový, pstruh potočný a jeho jazerná forma. Medzi menej časté úlovky patrí jalec, ostriež či plotica. Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných šťúk a lieňov. V posledných rokoch sa nádrž zarybňuje čoraz viac pôvodným pstruhom potočným. Hĺbka vodnej nádrže je maximálne 20 metrov.

Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenky
Povolenky sa predávajú denné, týždenné a sezónne.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.

Kontakt na predajcu povolení na rybolov:
Emil Pacek: e-mail: vvndedinky@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 542

Iné obmedzenia rybolovu
V letných mesiacoch zarastanie brehových úsekov v okolí lodenice a na Stratenskej píle.

Viac o VN Palcmanská Maša
VN Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na území Slovenského raja, vytvorená na hornom toku rieky Hnilec, v údolí pod južnými skalnatými zrázmi Geráv. Na jej brehoch vyrástli ubytovacie, športové a rekreačné zariadenia. Priamo na jazere sú umiestnené zariadenia rybného hospodárstva. Pri brehoch vodnej nádrže Palcmanská Maša vznikla v roku 1933 zlúčením obcí Imrichovce a Štefanovce obec Dedinky.
Účelom nádrže je akumulovanie vody pre zabezpečenie prívodu k vodnej elektrárni v Dobšinej, vyrovnanie prietokov Hnilca a rekreačné využitie. Okolie ponúka viaceré možnosti vyžitia, napríklad turistiku, cyklistiky, kúpanie, člnkovanie. V zimnom období zas lyžovanie. Na dosah je Dobšinská ľadová jaskyňa. Neďaleko sa nachádzajú Stratená (11 km), Dobšiná (13 km), Mlynky (7 km), cez Zejmarskú roklinu je prístup na Geravy a ďalej je možné pešou túrou dôjsť cez Sokoliu dolinu alebo Kyseľ na Kláštorisko alebo cez dolinu Bieleho potoka na Čingov (39 km).