4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie zubáčom a kaprom

V prvej polovici 42. pracovného týždňa sme zarybňovali na VN Ružín násadou zubáča v množstve 7 500 ks, priemerná veľkosť 13 cm a násadou kapra K2 v množstve 1 200 kg zo strediska SRZ Uzovská Panica.