Vodná nádrž Ružín

 

Názov revíru: VN Ružín
Číslo revíru: 4-3750-1-1
Charakter a účel: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

AKTUÁLNE NA REVÍRI:

Popis rybárskeho revíru

Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kluknavu a potok Bystrá od ústia po pramene. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

Revír vznikol v roku 1970, max. hĺbka je 54 m, šírka od 50 – 150 m, dĺžka vodnej plochy od hrádze je 15 km, brehy sú z veľkej časti skalnaté a strmé, pokryté listnatými lesmi. Patrí medzi najkrajšie revíry SRZ (niektorí návštevníci revír prirovnávajú k fínskym fjordom pre jeho strmé brehy). Nedostatkom je sústavné znečisťovanie komunálnym odpadom obyvateľmi obcí v povodiach prítokov napájajúcich vodnú nádrž. Pôvodne bol revír plánovaný ako pstruhový.

Prístupové cesty

Prístupových ciest k tomuto revíru je viac, nakoľko revír je z brehov málo dostupný (nedá sa obísť dookola).

  1. Prístupy k revíru : Cestou od obce Krompachy v smere do Margecian, pokračujúc na Jaklovce, cesta kopíruje po pravej strane breh vodnej nádrže(možný lov z parkovísk pri ceste). Pred obcou Jaklovce po odbočení doľava (okolo Pytliakovej krčmy) sa dostanete na poľnú, resp. lesnú cestu ktorá vedie po brehu nádrže cez les. Je to slepá ulička, ktorá končí po cca 4 km. Z Margecian v smere na Prešov za prvým železničným podjazdom odbočíme doprava na asfaltovú cestu a dostaneme sa na opačný breh nádrže. Táto cesta za cestným tunelom pokračuje lesnou cestou (s osobným autom opatrne) až k hrádzi priehradného telesa.
  2. Z košickej strany sa k revíru dostanete dvomi smermi: Smerom na Kysak, pokračujúc po ceste cez obec Malá Lodina prídete okolo vyrovnávacej nádrže ku hlavnej hrádzi vodného diela Ružín(napravo od cesty). Cesta pokračuje až k mostu cez VN pod vrch Sivec. Druhým smerom je cesta z Košíc smerom na Sp. Novú Ves, ktorou sa dostanete k spomínanému mostu s pokračovaním až do obce Margecany.
  3. Vlakové spojenie: Žilina – Košice, stanica Margecany, zastávka Margecany. Zo zastávky Ružín je to cca 4 km peši k hrádzi okolo VVN Ružín.

Druhy rýb

Najčastejšie lovené druhy rýb na tomto revíri sú: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, pekné úlovky šťuky severnej, ostriež zelenkavý, lieň sliznatý, v poslednom čase pekné úlovky sumca veľkého a pstruha dúhového. Na tomto revíri sa podľa sumárneho vyhodnotenia úlovkov za rok 2006 ulovilo viac kaprov ako napr. na Domaši, ktorá je 3x väčšia a viac o 277 ks ako na Oravskej priehrade. Svedčí to o kvalitnom zarybňovaní a o dobrej ochrane revíru.

Najznámejšie rybárske lokality

Pri obci Margecany sú to miesta pod Margecanským kostolom (pri lipách, oltáriky) – je to na vtoku Hornádu do priehrady, priemerná hĺbka je okolo 2 – 3 m, podľa výšky stĺpca vody loví sa tu prevažne na položenú (feeder).

V zátoke pod vápenkou (husia lúka, parkoviská) vtok rieky Hnilec – hĺbka 0,5 – 4 m

Opátska zátoka – na vtoku potoka Opátka do Ružína – hĺbka do 15m. V týchto zátokách sa prevažne loví kapor, šťuka.

Na lov zubáčov a ostriežov sú najvhodnejšie lokality podľa ročného obdobia – vtok rieky Hornád do nádrže a potom hlboké partie priehrady so skalnatým dnom v strede revíru.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Problémy pri love

Pri love sa dosť často stáva, že hladina vody kolíše, podľa toho, na aký výkon ide elektráreň. Je preto lepšie pri rybačke na viac dní nájsť si také miesto, kde je voda hlbšia už pri kraji a kde kolísanie hladiny nerobí také problémy. Problémom pri love môže byť aj odpad, ktorý sa po zvýšení prítokov naplaví na hladinu a podľa vetra sa presúva po nej.

Používanie plavidiel

Nie je obmedzované. Oficiálne spaľovacie motory nie sú dovolené.

Rybársky hospodár

Rudolf Halmi
mobil:
+421 918 711 551 – Orange

Facebookový profil VN Ružín

   Facebookový profil VN Ružín 4-3750