Vodná nádrž Ružín

 

Názov revíru: VN Ružín
Číslo revíru: 4-3750-1-1
Charakter a účel: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. S ohľadom na bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po vodnej hladine rybárskych revírov odporúčame loviacim, aby pri love rýb umiestňovali vlasce a šnúry pod vodnú hladinu. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70, zubáč veľkoústy x/80, šťuka x/90.
Hospodár:
Rudolf Halmi: e-mail: vnruzin@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 551

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný x/70.
Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno x na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného nebola zvýšená. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 40 centimetrov podľa Vyhlášky č. 381/2018 Z.z. a maximálne 70 centimetrov.

Druhy rýb
Najčastejšie lovené druhy rýb na tomto revíri sú predovšetkým kapor rybničný a zubáč veľkoústy. Pravidelne sú zaznamenávané pekné úlovky šťuky severnej, ostrieža zelenkavého a lieňa sliznatého. V poslednom čase sa objavujú pekné úlovky sumca veľkého a pstruha dúhového.

Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z.. Zákaz používania spaľovacích motorov.

Prístup k revíru
Prístupových ciest k tomuto revíru je viac, nakoľko revír je z brehov málo dostupný (nedá sa obísť dookola).
1. Cestou od obce Krompachy v smere do Margecian, pokračujúc na Jaklovce, cesta kopíruje po pravej strane breh vodnej nádrže (možný lov z parkovísk pri ceste). Pred obcou Jaklovce po odbočení doľava (okolo Pytliakovej krčmy) sa dostanete na poľnú, resp. lesnú cestu ktorá vedie po brehu nádrže cez les. Je to slepá ulička, ktorá končí po cca 4 km. Z Margecian v smere na Prešov za prvým železničným podjazdom odbočíme doprava na asfaltovú cestu a dostaneme sa na opačný breh nádrže. Táto cesta za cestným tunelom pokračuje lesnou cestou (s osobným autom opatrne) až k hrádzi priehradného telesa.
2. Z košickej strany sa k revíru dostanete dvomi smermi: Smerom na Kysak, pokračujúc po ceste cez obec Malá Lodina prídete okolo vyrovnávacej nádrže ku hlavnej hrádzi vodného diela Ružín (napravo od cesty). Cesta pokračuje až k mostu cez VN pod vrch Sivec. Druhým smerom je cesta z Košíc smerom na Sp. Novú Ves, ktorou sa dostanete k spomínanému mostu s pokračovaním až do obce Margecany.
3. Vlakové spojenie: Žilina – Košice, stanica Margecany, zastávka Margecany. Zo zastávky Ružín je to cca 4 km peši k hrádzi okolo VVN Ružín.

Najznámejšie rybárske lokality
Pri obci Margecany sú to miesta pod Margecanským kostolom (pri lipách, oltáriky) – je to na vtoku Hornádu do priehrady, priemerná hĺbka je okolo 2 – 3 m, podľa výšky stĺpca vody loví sa tu prevažne na položenú (feeder).
V zátoke pod vápenkou (husia lúka, parkoviská) vtok rieky Hnilec – hĺbka 0,5 – 4 m.
Opátska zátoka – na vtoku potoka Opátka do Ružína – hĺbka do 15m. V týchto zátokách sa prevažne loví kapor, šťuka.
Na lov zubáčov a ostriežov sú najvhodnejšie lokality podľa ročného obdobia – vtok rieky Hornád do nádrže a potom hlboké partie priehrady so skalnatým dnom v strede revíru.

Problémy pri love
Pri love sa dosť často stáva, že hladina vody kolíše, podľa toho, na aký výkon ide elektráreň. Je preto lepšie pri rybačke na viac dní nájsť si také miesto, kde je voda hlbšia už pri kraji a kde kolísanie hladiny nerobí také problémy. Problémom pri love môže byť aj odpad, ktorý sa po zvýšení prítokov naplaví na hladinu a podľa vetra sa presúva po nej.

Povolenky
Povolenky sa predávajú denné a týždenné.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov:
Rudolf Halmi, Adresa: Ovručská 10, Košice, 040 22, t.č.: 0918 711 551
Stanislav Zemánek, Adresa: obec Margecany, t.č.: 0907 040 642

Viac o VN Ružín (zdroj: sk.wikipedia.org)
Ružín je priehradná nádrž, resp. sústava vodných diel Ružín I. a Ružín II. na rieke Hornád juhovýchodne od obce Margecany, ktorá tvorí zdroj úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú energetiku. Vybudovaná bola v rokoch 1963 – 1970 a pomenovaná je podľa rovnomennej zaniknutej obce Ružín. Ďalej sa využíva jej vodná energia, je ochranou pred veľkými vodami a slúži aj pre rekreačné účely. Vodná nádrž má zásobný objem 45,3 miliónov kubických metrov a zatopená plocha je 3,9 štvorcových kilometrov. Dĺžka priehrady je 11 kilometrov. Cez priehradu vedie železničný Ružínsky viadukt.

Tipy na výlet
Okolie VN Ružín je veľmi vhodné predovšetkým pre milovníkov turistiky. Nad vodnou nádržou sa týči Drienková skala a vrch Sivec. Na dosah sú Bočkovské skaly vo Veľkej Lodine, Roháčska a Rozsypaná skala v Margecanoch. Pokiaľ sa zaujímate o históriu, odporúčame napríklad banícke múzeum a Zámčisko v Gelnici, Obišovský hrad v Obišovciach. Pre rodiny s deťmi je na dosah rozprávkový chodník škriatka Mikluša v Miklušovciach, kúpalisko v Košickej Belej, ZOO v Košiciach či Košická detská historická železnica. Okrem uvedených možností sa na dosah samozrejme nachádza množstvo ďalších, kde sa dá vyraziť na turistiku či rodinný výlet.

Facebookový profil VN Ružín

   Facebookový profil VN Ružín 4-3750