Rozdelenie pláže VN Zemplínska Šírava

Po neúspešnom stretnutí v júni 2020 v Košiciach sa začiatkom tohto roku pohli ľady až na dolnom Zemplíne v Michalovciach. V priestoroch Správy povodia Laborca v Michalovciach sa 24. februára 2021 stretli zástupcovia SRZ a spoločnosti Šírava Park, ktorá získala do prenájmu časť pláže na stredisku Paľkov už v roku 2019.

Sprostredkovateľmi tohto stretnutia bol generálny riaditeľ SVP, š. p. Ing. Róbert Hok a tajomník SRZ Ing. Ján Kohút.

Na stretnutí bolo dohodnuté, že pláž v celkovej dĺžke 600 m bude rozdelená na dve časti. Vzdialenejší úsek smerom na Kusín v dĺžke 300 m je určená pre loviacich rybárov a bližší úsek „Paľkov pláž“, takisto v dĺžke 300 m bude slúžiť na rekreačné účely spoločnosti Šírava Park.

Lov rýb na úseku „Paľkov pláž“ je zakázaný od 1.6 do 15.9. v roku.

Od 16.9 do 31.12. v roku je lov rýb povolený na celej pláži na úseku 600 m. Lov rýb bude môcť pokračovať podľa klimatických podmienok v zmysle rybárskej legislatívy do 15.3. nasledujúceho roku.

Vjazd motorových vozidiel bude povolený za účelom vyloženia materiálu na  ceste. Po vyložení materiálu je nutné motorové vozidlo odparkovať na odstavných plochách vyznačených ako parkovisko.

Poďakovanie za ústretovosť patrí protistrane, spoločnosti Šírava Park zastúpenej p. Jeroen Burgerom a najmä prítomným zástupcom SVP, š.p. Banská Štiavnica, ktorí sa svojej mediatorskej funkcie zhostili veľmi dobre.

Za Slovenský rybársky zväz sa finálneho pracovného stretnutia zúčastnili Ing. Stanislav Géci, ichtyológ Rady SRZ Žilina a Vladimír Šaffa, člen Rady SRZ.

Zákaz vjazdu motorových vozidiel na pláž a zákaz zakladania ohňa na pláži!

Prílohy :
Mapka + 2 x foto z úseku pre rybárov a z úseku pre rekreantov

Mapa vo formáte PDF