Vodná nádrž Zemplínska Šírava

Názov revíru: Zemplínska Šírava
Číslo revíru: 4-4030-1-4
Charakter revíru: kaprový lovný s režimom
bez privlastnenia si úlovku
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru

Vodná plocha nádrže (3500ha) od priehradného telesa po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom až po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a je funkčných objektov. V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú cestu v obci Lúčky je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany). V tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. V ostatných častiach revíru platí tretí stupeň územnej ochrany. Na tomto rybárskom revíri platí režim „ bez privlastnenia si úlovku “ , to znamená, že rybár si lovenú rybu nesmie privlastniť!

Prístupové cesty

Celý revír je veľmi dobre prístupný s motorovým vozidlom(aj karavan). Prístupová cesta zo severnej strany Michaloviec- Jovsa. Počas letnej turistickej sezóny veľká časť brehov slúži na rekreačné účely. V tejto časti je veľmi dobrá možnosť ubytovania v hoteloch, chatkách alebo pod stanom. Južná časť VN je prístupná z hlavnej cesty, Michalovce- Sobrance. Prístup k nádrži z hlavnej cesty je možný len po poľných cestách a je sťažený počas nepriaznivého daždivého počasia (odporúča sa terénne vozidlo).

Druhy rýb

Všetky druhy nižinných rýb: – kapor, pleskáč, karas, plotica, červenica, lieň, šťuka, zubáč, sumec, boleň, ostriež.

Najznámejšie lokality:

V jarnom období: najlepšie úlovky sú v časti Prímestská oblasť, Lúčky, Zalužice.

V jesennom období: sa najviac rýb uloví v časti Lúč, Medvedia hora, Kamenec, Paľkov.

Úlovky

Nakoľko revír je v režime chyť a pusť, zarybňuje sa tu minimálne. V roku 2008 bola vysadená označkovaná násada kapra (mechanické značky vo svalovine ryby). Tieto značkové ryby slúžia na monitorovanie PCB látok v telách rýb.

Aj napriek menšiemu zarybňovaniu je VN Zemplínska Šírava známa kapitálnymi úlovkami kaprov, ten najväčší mal 27,6kg. Každoročne sú zdolané kapitálne ryby nad 15 kg. Na revíri sa okrem kapra veľmi často loví boleň a zubáč. Priaznivci lovu rýb na plávanú a feeder si prídu na svoje pri love pleskáča, ktorého tu je azda najviac zo všetkých revírov SRZ.

Povolenia na rybolov

Ceny povolení na rybolov nájdete v sekcii prehľad cien povolení.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

Ochrana a iné obmedzenia

Na tomto revíri je povolené vyvážanie a zavážanie nástrah a návnad z loďky.

V časti VN od sádok pri obci Kusín naprieč vodnou nádržou na prístupovú cestu v obci Lúčky je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany). V tejto lokalite platí zákaz lovu rýb.

Je zakázané loviť ryby z telesa hrádze. Počas letnej turistickej sezóny veľká časť VN zo severnej strany slúži ako rekreačné stredisko. Odporúčame lov rýb prevádzať od 19.00-07.00 hod. keďže počas dňa nemôže loviaci rybár obmedzovať kúpajúcich sa rekreantov. Nakoľko hladinu VN vo veľkej miere využívajú vodní skútristi, odporúča sa loviacim rybárom zvýšená pozornosť pri zavážaní a zanášaní nástrah.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Mgr. Jaroslav Petrík
tel.: 0908 975 383