Zemplínska Šírava – položenie hniezd zubáčov

Dňa 5.4.2023 hospodár SRZ na Zemplínskej Šírave p. Petrík za pomoci hospodára MsO Michalovce p. Kačmarského položili 25 zubáčových hniezd. Hniezda sú položené na miestach, ktoré sú odskúšané z minulých rokov. Vysoký stav vody na VN Zemplínska Šírava a vyhovujúca teplota sú predpokladom, že akcia bude v tomto roku úspešná.

Vladimír Šaffa
Predseda SRZ MsO Michalovce