Vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská

Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Štiavnici sa 2. 9. z dôvodu rekonštrukcie začalo vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská, ktorá je súčasťou rybárskeho revíru
3-1390-1-1 Jazerá Richňavské. SRZ Rada oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov a zvláštnych povolení na rybolov, že na tejto nádrži platí zákaz lovu rýb od 2. 9. 2014 do odvolania.