Vypustenie derivačného kanála v Martine – zmena obmedzení

OZNAM O ZÁKAZE RYBOLOVU

Oznamujeme všetkým rybárom, že z dôvodu vyprázdnenia derivačného kanála Váhu (rybársky revír č. 3-0660-2-1 Derivačný kanál Váhu) v obhospodarovaní MsO SRZ Martin platí Zákaz lovu všetkých druhov rýb a to až do odvolania.

Uvedené obmedzenie sa vzťahuje na úsek kanála od hydrocentrály v Lipovci až po hrádzové teleso VN Krpeľany.

Lov na Derivačnom kanáli v úseku pod hydrocentrálou v Lipovci po vtok kanála do Váhu je povolený.