Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Číslo revíru:
2-0500-1-1

Charakter revíru:
kaprový

Popis:
Prietočné ramená Veľký Lél a Kľúčovecké a odstavené rameno Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: zubáč 60/x, sumec 90/x, mrena 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10, jeseter malý 60/80, pleskáč vysoký 40/x

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/dunaj

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení


 

Ďalšie informácie:

Prístupové cesty

Hlavný tok Dunaja ako aj ramená sú prístupné motorovými vozidlami, s výnimkou miest označených dopravnou značkou zakazujúcou vstup s motorovými vozidlami. Celý úsek hlavného toku Dunaja ako aj ramenná sústava sú sprístupnené pre športový rybolov s výnimkou Veľkého ostrova pri osade Veľký Lél kde je celoročný zákaz vstupu.

Zo smeru Bratislava pri meste Veľký Meder odbočka vpravo na obec Medveďovo k hraničnému prechodu. Od obce Medveďov vpravo sa nachádza obec Sap, smerom naľavo obec Kľúčovce a Číčov. Pri obci sa vľavo nachádza aj Opátske rameno na opačnej strane Medveďovské rameno.

Pri obci Tôň sa odbočením vpravo dostaneme do obce Kližská Nemá, kde je voľný prechod k hrádzi Dunaja aj s motorovými vozidlami.Z Kližskej Nemej sa odbočením vľavo máme možnosť dostať k obci Veľké Kosihy, kde je opäť voľný prechod k hrádzi Dunaja. Pri obci Zlatná n/O smerom doprava sa dostaneme k ramenu Veľký Lél.

Pri Komárne a jeho časti Nová stráž je možný prístup k hlavnému toku Dunaja motorvými vozidlami. Zo smeru Nové Zámky sa dostaneme do Komárna, a k Dunaju sa odbočuje vždy vľavo.

Najznámejšie lokality

Na veľké amury, kapry a pleskáče sa oplatí chodíť k obci Iža, 10km východne od Komárna. Pri Zlatnej na Ostrove sa vyskytujú mreny, podustvy, jesetery, zubáče a bolene. Pri obci Medveďov sa vyskytujú veľké pleskáče a zubáče. V Komárne pri sútoku Vážskeho Dunaja s Dunajom sú tolstolobiky ako aj všetky ostatné druhy. V časti Dunaja pri obci Kližská Nemá dominujú mreny, podustvy, pleskáče, zubáče a bolene. V mesiacoch november a december sa v spomenutých lokalitách okrem zubáčov a boleňov dá uloviť aj mieň sladkovodný. Stanovať a bivakovať v inundačnom medzihrádzovom území nie je zakázané. Lov rýb aj s člnov je dovolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.