Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Názov revíru: Dunaj č. 2 a Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
Číslo revíru: 2-0490-1-1 a 2-0500-1-1
Účel a charakter: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Popis revíru 2-0490-1-1

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 po rkm 1810) pri obci Sap a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.Revír je hraničná voda.

Popis revíru 2-0500-1-1

Ostavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír je hraničná voda.

Prístupové cesty

Hlavný tok Dunaja ako aj ramená sú prístupné motorovými vozidlami, s výnimkou miest označených dopravnou značkou zakazujúcou vstup s motorovými vozidlami. Celý úsek hlavného toku Dunaja ako aj ramenná sústava sú sprístupnené pre športový rybolov s výnimkou Veľkého ostrova pri osade Veľký Lél kde je celoročný zákaz vstupu.

Zo smeru Bratislava pri meste Veľký Meder odbočka vpravo na obec Medveďovo k hraničnému prechodu. Od obce Medveďov vpravo sa nachádza obec Sap, smerom naľavo obec Kľúčovce a Číčov. Pri obci sa vľavo nachádza aj Opátske rameno na opačnej strane Medveďovské rameno.

Pri obci Tôň sa odbočením vpravo dostaneme do obce Kližská Nemá, kde je voľný prechod k hrádzi Dunaja aj s motorovými vozidlami.Z Kližskej Nemej sa odbočením vľavo máme možnosť dostať k obci Veľké Kosihy, kde je opäť voľný prechod k hrádzi Dunaja. Pri obci Zlatná n/O smerom doprava sa dostaneme k ramenu Veľký Lél.

Pri Komárne a jeho časti Nová stráž je možný prístup k hlavnému toku Dunaja motorvými vozidlami. Zo smeru Nové Zámky sa dostaneme do Komárna, a k Dunaju sa odbočuje vždy vľavo.

Druhy rýb

V Dunaji ako aj v sústave ramien Dunaja dominuje hlavne karas striebristý, plotica, červenica a všetky druhy pleskáčov, kapre, amury a takisto všetky druhy dravých rýb.

Vyskytuje sa tu aj slnečnica pestrá a bohužiaľ aj sumček americký, z ktorého je možné väčšinou uloviť v dĺžkach10-15cm, ale nachádzajú sa tu aj 50cm dlhé jedince, no iba ojedinele. Naopak kapry a amury tu dorastajú do kapitálnych rozmerov. V hlavnom koryte Dunaja môžme nájsť všetky druhy nížinných rýb. Nie sú zriedkavosťou pleskáče nad 3 kg, priemerný úlovok mreny je 2,5-3 kg, je možné však uloviť aj mrenu o hmotnosti 4 kg a viac.

Dunajské kapry a amury narastajú do úctyhodných rozmerov, kapry do 20kg a amury dokonca nad 30kg. Rekordné zubáče sú okolo 9-10 kg, bolene3-5 kg, sumce až do 50 kg a aj väčšie.

Z tolstolobika bieleho a pestrého boli ulovené už aj 40 kg jedince. Ojedinele sa dá uloviť aj jeseter malý a to väčšinou do 3 kg, zriedka boli ulovené 5-7 kilogramové kusy.

Celoročne chránená plotica lesklá ako kráska Dunaja sa vyskytuje vo veľkosti nad 1 kg. Doteraz najväčší evidovaný úlovok bol 3,8 kg.

Povolenky

na vyššie uvedených revíroch platia zvláštne, celozväzové, sezónne a hosťovacie povolenia.

Kontakt na predajcov povolení na rybolov nájdete v sekcii predaj povolení.

V predajniach rybárskych potrieb v Komárne na ul. Františkánov, v predajni Tubertini na Jókaiho ulici, na II.a VII. sídlisku v predajniach Blinker, na námestí Kosutha v rybárskych potrebách M.Szász, na ul. Záhradníckej v predajni HobbySportPuskás je možné si zakúpiť všetky druhy rybárskeho vybavenia, nástrah a návnad a to aj živých ako napríklad kostné červy, larvy komárov, hnojové červy.

Najznámejšie lokality

Na veľké amury, kapry a pleskáče sa oplatí chodíť k obci Iža, 10km východne od Komárna. Pri Zlatnej na Ostrove sa vyskytujú mreny, podustvy, jesetery, zubáče a bolene. Pri obci Medveďov sa vyskytujú veľké pleskáče a zubáče. V Komárne pri sútoku Vážskeho Dunaja s Dunajom sú tolstolobiky ako aj všetky ostatné druhy. V časti Dunaja pri obci Kližská Nemá dominujú mreny, podustvy, pleskáče, zubáče a bolene. V mesiacoch november a december sa v spomenutých lokalitách okrem zubáčov a boleňov dá uloviť aj mieň sladkovodný. Stanovať a bivakovať v inundačnom medzihrádzovom území nie je zakázané. Lov rýb aj s člnov je dovolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.

Kontakt na rybárskeho hospodára

Tóth Alfréd
č.tel.: 0905430196, 0905324146
od 6.00 do 20.00 hod. Rád poskytnem informácie, prípadne aj doprovod.

Zverejnil

Súvisiace príspevky

Top