Dunaj č. 2

Názov revíru: Dunaj č. 2
Číslo revíru: 2-0490-1-1
Účel a charakter: kaprový lovný
Užívateľ: SRZ RADA Žilina

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne po sútok starého koryta Dunaja č. 3 s odpadovým kanálom VD (rkm 1810) pri obci Sap (revír je hraničná voda) a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoústy 55/, sumec veľký 90/x, mrena severná 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň dravý 50/x, ostriež zelenkavý x/10.

Hospodár:
Alfréd Tóth: e-mail: alfreddenitoth@gmail.com; t.č.: 0905 324 146

Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: príklad – zubáč veľkoústy 55/x.
Vysvetlenie: číslo 55  na mieste minimálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najmenšia lovná miera zubáča veľkoústeho bola zvýšená na 35cm. Písmeno x na mieste maximálnej lovnej miery značí, že maximálna lovná miera zubáča veľkoústeho nebola stanovená. To znamená, že zubáča veľkoústeho si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 55 centimetrov.

Lov rýb z lodiek je povolený. Počas plavby riekou Dunaj je potrebné dodržiavať všetky aktuálne predpisy o vnútrozemskej plavbe a sledovať aktuálne plavebné opatrenia uložené Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Druhy rýb
V rieke Dunaj je možné uloviť prakticky všetky nížinné druhy rýb, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Medzi najbežnejšie patrí kapor, amur, sumec, zubáč, pleskáč a mrena. Pri cieľovom love sa v zimnom období úspešne darí loviť aj miene. Medzi ostatné bežné druhy rýb patria všetky druhy jalcov, nosáľ, boleň, šťuka.

Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..

Povolenky
Povolenky sa predávajú denné, týždenné a sezónne.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcu povolení na rybolov:
Anna Galbavá, Adresa: A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, t.č.: 0948 231 967

Viac o Dunaj č. 2
Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii. V skutočnosti vzniká Dunaj sútokom potokov Breg a Brigach. Dunaj je pre menšie plavidlá splavný od mesta Ulm, kde prijíma vodnatý alpský prítok Iller a vstupuje do Bavorska. Priemerný prietok Dunaja je v ústí 6 500 m³/s, v Budapešti 2 350 m³/s, v Bratislave 2 025 m³/s a vo Viedni 1 900 m³/s.
Dunaj preteká, respektíve dotýka sa 10 nasledovných krajín (v smere od prameňa do ústia): Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajina.
Lov na Dunaji č. 2 je veľmi atraktívny pre všetky spôsoby lovu na rieke. Na svoje si tu prídu predovšetkým priaznivci dravých, kaprovitých a reofilných druhov rýb. Okrem rybolovu je tu nespočetné množstvo iných možností, ako efektívne využiť čas. Počas letného obdobia odporúčame termálne kúpaliská v Komárne či neďalekých Patinciach. Ochladiť sa môžete aj výletnou plavbou po rieke Dunaj. Milovníkom histórie odporúčame navštíviť Ferdinandovu bránu starej pevnosti v Komárne, kostol sv. Ondreja v Komárne, Mestskú radnicu Komárno či Podunajské múzeum. Pre rodiny s deťmi je v okolí Dunaja č.3 viacero rôznych možností na výlet – ranče, zábavné areály či hvezdárne.