Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD

Číslo revíru:
2-0550-1-1

Charakter revíru:
kaprový s výskytom hlavátky H

Popis:
Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory. V úseku plavebného kilometra 5 až 8 tj. prvé 3 km revíru pod hydrocentrálou a plavebnými komorami v Gabčíkove platí zákaz lovu rýb od 1. 12 do 15. 6, zimovisko a neresisko rýb. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: zubáč 60/x, sumec 90/x, mrena 50/x, jalec hlavatý 35/x, jalec tmavý 35/x, jalec maloústy 25/x, boleň 50/x, ostriež x/10, jeseter malý 60/80, pleskáč vysoký 40/x.

Aktuálne informácie o revíri:
https://rybarska-straz.sk/c/dunaj

Užitočné odkazy:
Hospodári na revíroch Rady SRZ
Predajcovia povolení
Prehľad cien povolení